Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Studio-Tullhuset - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Studio-Tullhuset - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs mer

Villkor för tjänsten

Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten som tillhandahålls av Socinet AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part som använder tjänsten, nedan kallad Användaren.

Villkoren gäller från och med 2014-01-01 och tills vidare.

1 Tjänsten

Vi vill skapa en trevlig grannsämja och spara tid åt styrelsen i din bostadsrättsförening. På Hemsidan.com kommer du finna mängder av spännande funktioner som gör det enklare för dig att sköta många av dina vardagliga sysslor. Bland annat kommer du på ett mycket enkelt sätt kunna kommunicera med andra boende, styrelsen och vicevärden via anslagstavlor och interna meddelandesystem, boka din tvättid via Internet/telefon och hålla reda på vad som händer i föreningen på ett enkelt och smidigt sätt.

2 Användarkonto

Ett användarkonto krävs för att du ska kunna komma åt de skyddade delarna av Hemsidan. För att kunna skapa ett användarkonto krävs ett lösenord vilket du får av din förenings styrelse. Det är också styrelsen som bestämmer vem som får skapa ett användarkonto på Hemsidan.

3 Under utveckling

Hemsidan är ständigt under utveckling vilket medför att nya funktioner sätts i drift successivt. Du får gärna komma med tips på hur vi kan förbättra tjänsten, vi värdesätter dina synpunkter! Posta dina tips och förslag i kategorin "Hemsidan" på "Anslagstavlan".

4 Så här uppför man sig på Hemsidan

Hemsidan är en användbar, rolig och trygg plats där endast du som bor i föreningen har inloggningsmöjligheter. Du får givetvis inte göra precis vad som helst, för allas trevnad finns det regler som ska följas. Om vi finner överträdelser mot Hemsidans allmänna villkor kan vi varna användaren eller ta bort användaridentiteten utan förvarning. Det innebär att allt användaren har gjort försvinner. I allvarliga fall kan t.o.m. polisanmälan göras. Om det är gränsfall kan vi skicka ut varningar. Om man vill göra en anmälan av någon användare som man tycker bryter mot reglerna och t.o.m. lagen ska anmälan göras hos föreningens styrelse.

5 Allmänna regler

För att alla skall trivas så bra som möjligt på Hemsidan finns det regler som man måste följa. Följer du inte reglerna kan ditt användarkonto raderas.


Följande allmänna regler gäller på Hemsidan:


* Endast boende i föreningen får skapa ett konto.

* Du måste följa svensk lag när du använder Hemsidan. Pornografi, främjande av droger och publicering av copyrightskyddat material är förbjudet på hela sajten. Du får inte använda Hemsidan för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är olagligt eller som kan upplevas som stötande, t.ex. hets mot folkgrupp, trakasserier, mobbning, kedjebrev eller intrång på copyrightskyddat material. Då kan ditt användarkonto raderas, och om det är illa nog kan du t.o.m. bli polisanmäld. Länkningar till sajter som innehåller olagligt innehåll är att betrakta som olagligt. Användare som gör sådan länkning är direkt ansvarig för denna förseelse.

* Du har ingen rätt att använda Hemsidan i eget kommersiellt syfte, som t.ex. försäljning eller reklam för någon produkt (förutom via anslagstavlans köp & sälj-kategori). Vid sådan förseelse kan Socinet AB yrka på skadestånd.

* Du får inte använda Hemsidan som distributionskanal eller kontaktbas för kommersiella budskap, junk mail, spam eller kedjebrev.

* Du får inte använda, kopiera eller skicka vidare användarinformation.

* Du får inte ladda upp virussmittade, pornografiska eller copyrightskyddade filer (t.ex. mp3-filer med kända artister), eller länka till pornografiska, rasistiska eller andra uppenbart olämpliga sajter.

* Alla försök till datorintrång i Hemsidans system polisanmäls.

* Missbruk av Hemsidans tjänster/funktioner är absolut förbjudet, som t.ex. spam.

* Du får inte systematiskt sprida politisk eller religiös propaganda.

* Ditt lösenord är din nyckel till Hemsidan och du ansvarar för att ditt lösenord förblir din privata hemlighet.

* Om vi misstänker att du angett felaktiga uppgifter vid registreringen eller i inställningar kan ditt konto bli raderat.

6 Lagar

Självklart gäller alla lagar även när man besöker Hemsidan. Följande lagar kan betraktas som mer aktuella för internet:

* Lagen (1960:729) om upphovsrätt

* Brottsbalken 1962:700 uppvigling

* Brottsbalken 1962:700 barnpornografibrott

* Brottsbalken 1962:700 hets mot folkgrupp

* Brottsbalken 1962:700 olaga våldsskildring

* Brottsbalken 1962:700 ofredande

* Brottsbalken 1962:700 olaga hot

* Brottsbalken 1962:700 pornografisk bild

* Brottsbalken 1962:700 ärekränkning

* Brottsbalken 1962:700 pornografisk text

* Narkotikastrafflagen 1968:64 narkotikabrott


Om Socinet AB får kännedom om grova otillåtna inlägg på Hemsidan kan anmälan göras till operatör (t.ex. Telia) som då kan varna och även stänga ner internetabonnemanget.

Om Socinet AB eller någon användare gör polisanmälan kan åtal väckas. Brott mot någon av dessa lagar kan leda till olika typer av straff. Böter eller fängelse är de normala bestraffningarna beroende på brottets art.

7 Rättigheter du ger oss

Som ägare av sajten www.smartbrf.se och www.socinet.com har Socinet AB vissa rättigheter av funktionella, säkerhetsmässiga och även kommersiella skäl. Socinet AB har alltid för avsikt att använda dessa rättigheter på ett sätt som inte strider mot god sed.


Rättigheter som Socinet AB har:

Socinet AB har rättighet att kopiera, ändra, visa upp och distribuera material du publicerar "offentligt" (inte privata meddelanden) på Hemsidan i samband med marknadsföring av sajten utan skyldighet att betala ersättning (det gäller naturligtvis inte mejl till användare av Hemsidan).


För att se till att det inte förekommer trakasserier, pornografi, mobbing och andra olagliga eller ej önskvärda aktiviteter kommer våra anställda att ha full tillgång till ditt användarkonto för att undersöka eventuella klagomål och anmälningar.

Hemsidan har rätt att skicka information samt kommersiella budskap till användarna via Hemsidans funktioner. Dessa kan vara anpassade efter din ålder eller hur du svarar på frågor. Användaren har rätt att tacka nej till nyhetsbrev. Vid marknadsundersökningar av tredje part kommer förfrågan alltid att ske via Socinet AB. Det statistiska materialet är inte knutet till enskilda personer och det leder inte till lägenhetsnummer, e-mailadresser, adresser eller annat som kan utnyttjas för spamming eller liknande.

Socinet AB har för avsikt att följa god sed vad det gäller marknadsföring och marknadsundersökningar.

Hemsidan har rätt att skicka information om Hemsidan och från Hemsidans samarbetspartners samt kommersiella budskap till användarna via e-post, SMS, MMS och andra elektroniska kommunikationssätt i samband med påminnelser och nyhetsbrev etc.

8 Användaruppgifter

Socinet AB, organisationsnummer 556685-2785, är personuppgiftsbiträde.

Hemsidan värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss och följer naturligtvis de lagar och regler som finns - t.ex. personuppgiftslagen - för att skydda din integritet.

Fakta om hur Socinet AB hanterar användaruppgifter:

Uppgifterna är nödvändiga för att användaren ska kunna använda Hemsidan och dess funktioner på återkommande basis.

Vid direktmarknadsföring skickas sådan via Hemsidan-meddelanden, anslag eller annan Hemsidan-funktion. Användaren är själv ansvarig för att rätt uppgifter lämnas.

Det kan bli aktuellt att Socinet AB överlåter statistiska uppgifter från tredje man inom och utanför EU/EES för marknadsförings- och marknadsundersökningsändamål. Dessa uppgifter kan inte härledas till den enskilde användaren.

9 Cookies - vad är det och vad används de till?

Socinet AB använder Cookies när du besöker denna webbsida. En cookie är en kort informationsfil som placeras i användarens dator. Socinet AB använder i första hand cookies för att du ska kunna använda Hemsidan på bästa sätt.

Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket.

Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator.

Socinet AB använder olika sorters cookies för olika ändamål:

* Påloggningscookies

Påloggningscookies används för att kunna hantera användaren med så liten belastning som möjligt, vilket bl.a. görs genom att användaren kommer till samma server som tidigare.

* Navigeringscookies

Navigeringscookies används för att enkelt kunnna röra sig på Hemsidan. Den registrerar vilken funktion användaren senast använde och vilken sida i denna användaren senast befann sig på.

* Annonscookies

Annonscookie används för att kunna peka på kluster av ålder, postort och kön. Detta underlättar annonsering på internet och därmed finansiering av tjänster. Den innebär inte att den identifierar användaren personligen och har inget att göra med registrerade uppgifter i övrigt.

* Statistikcookies

Cookies lagras på din dator endast under så lång tid som anses nödvändigt för ändamålet.

Du har rätt att förhindra Socinet AB att lagra cookies på din dator, men du kan då inte använda Hemsidan längre, av funktionella skäl. Du kan också själv välja på vilken nivå du vill acceptera cookies för din webbläsare.

Medlemskap i Hemsidan kräver att Socinet AB:s registrerar ditt namn, adress och lägenhetsnummer. Syftet med denna registrering är att underlätta styrelsens administrativa arbete.

Socinet AB kommer inte att sälja dina användaruppgifter, som adress, telefon eller t.ex. e-mailadresser vidare till tredje part.

Användaren har rätt att en gång/år begära kostnadsfri information om kunduppgifterna, och kan när som helst återkalla lämnat samtycke. Du kan även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga.

Genom att acceptera reglerna samtycker användaren till den behandling av personuppgifter som beskrivits under 6. Användaruppgifter.

10 Ändrade villkor

Socinet AB har alltid rätt att ändra de allmänna villkoren på Hemsidan om detta behövs för att efterleva lag och myndighetsbeslut. Vi uppmanar användarna att gå in på allmänna villkor för att se om ev. ändringar gjorts. Om ändringar är av sådan karaktär att användandet av Hemsidan förändras på ett betydande sätt kommer detta att meddelas till användarna. Socinet AB kommer aldrig att sälja personuppgifter, som t.ex. e-mailadresser. Genom att fortsätta använda Hemsidan anses användaren ha godkänt förändrade regler och villkor. Om användare vill avsluta medlemsskapet har användaren möjlighet att avregistrera sig från Hemsidan.

11 Övrigt

Som du säkert redan förstått blir meddelanden som du lägger in på Hemsidans anslagstavla offentliga för alla besökare (om du inte själv anger annat).

Vi gör vårt bästa för att du ska trivas här på Hemsidan, men kan tyvärr inte garantera att allt alltid fungerar perfekt.

Socinet AB, org.nr 556685-2785 är ansvarig för denna tjänst.